Ocena stanu odżywienia-skale przesiewowe, część druga -Skala MUST

Skala MUST (Malnutrition Universal Screening Tool
Jest to skala, która służy do oceny ryzyka niedożywienia.
Wykorzystuje :
-ocenę wskaźnika masy ciała (BMI),
-ocenę procentowej redukcji masy ciała,
-ocenę stanu klinicznego pacjenta.
Ocena poszczególnych parametrów, sumowana w punktach, wymusza odpowiednie działania- skalę ilustruje schemat, konieczne przeczytaj komentarz.


Komentarz:

Uwaga! 

Jeśli w skali MUST zakwalifikowaliśmy chorego do którejś z grup, to w zależności od liczby punktów powinniśmy podjąć odpowied­nie działania.


W przypadku niskiego ryzyka niedożywienia (0 pkt wg. MUST) w szpitalu powtórz skalę co 7 dni, w domu opieki co miesiąc, co kilka miesięcy u seniorów znajdujących się pod opieką ambulatoryjną.

Jeśli Pacjent jest zagrożony niedożywieniem (1 pkt wg. MUST) zapisz ilości spożywanych posiłków i napojów przez kolejne 3 dni (pacjent, ro­dzina, opiekun prowadzi tzw. dzienniczek diety), oceń spożycie. Jeżeli jest adekwatne do zapotrzebowania lub niewiele mniejsze – przedyskutuj z chorym/rodziną zmiany w jedzeniu, powtórz skalę co 7 dni, w domu opieki co miesiąc, co kilka miesięcy u seniorów znajdujących się pod opieką ambulatoryjną. Jeżeli spożycie posiłków jest za małe – należy rozważyć wsparcie żywieniowe, zareagować na wszystkie problemy cho­rego związane z jedzeniem, rozważyć opiekę specjalistyczną, należy po­ wtórzyć skalę za 7 dni. Rozważ doustną suplementację pokarmową.
Jeżeli pacjent ma 2 lub więcej punktów wg. MUST wymagana jest pełna ocena stanu odżywiania, konsultacja specjalistyczna, pomoc dietetyka, rozważenie żywienia przy pomocy DSP(doustnej suplementacji pokarmowej) lub  żywienia dojelitowego/pozajelitowego.


We wszystkich przypadkach reaguj na problemy chorego, pomóż we właściwych wyborach dotyczących żywienia, wyboru jedzenia, sposobu przygotowania i podaży. Diagnozuj otyłość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz